Een aanzienlijk deel van de mensen heeft (individuele) begeleiding nodig om zich in de maatschappij staande te houden. Helaas is niet voor alle mensen van deze groep duidelijk waar zijn of haar (on)mogelijkheden liggen. Ook voorzien de instanties, die op dit moment in dit werkveld werkzaam zijn, niet in de mogelijkheden om iedereen op korte termijn te begeleiden.
Wij willen op eigen wijze een bijdrage leveren aan de invulling van de toenemende vraag naar deze begeleiding, scholing of een geschikte dagbesteding. Financiering geschiedt via WMO, Jeugdwet, WLZ, PGB of zorg in natura. Wij hebben bij diverse instellingen een onderaannemerschap. Bel ons even dan geven wij de info die nodig is om een beschikking aan te vragen.
Het pand is een dubbel woonhuis, dat beschikt over verschillende werkruimten waar deelnemers in kleine groepjes of individueel op hun eigen niveau aan het werk kunnen.

Wie zijn wij

Trudy Bakker is één van de bevoegde enthousiaste docenten, die in mei 2014 Atelier ‘t 2de Plan heeft opgericht.
Sinds september 2017 heeft zij haar kennis en kwaliteiten gebundeld met bevoegd docent en jobcoach, Ditte Tijmes.
Samen werken wij aan een innoverend educatief project met deelnemers die willen werken aan een nieuwe stap in hun leven.

Wij ondersteunen en coachen de deelnemers individueel en in groepjes met behulp van stagiaires (MBO SMD, MBO MW en HBO toegepaste psychologie).

Wij begeleiden de deelnemers naar scholing, werk of een dagbesteding op het eigen niveau. We werken gemiddeld met groepen van 10 tot 12 deelnemers.