PRIVACY STATEMENT

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Atelier ‘t 2de Plan vindt jouw privacy belangrijk en conformeert zich dus aan deze wet.

Deze privacyverklaring geldt voor websitebezoek 2deplan.nl, als je emails ontvangt en als je een dienst afneemt bijvoorbeeld als deelnemer of als aannemer. Om dat allemaal goed en gemakkelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.

In deze privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, welke

gegevens we verzamelen en voor welk doel. Uitgangspunt daarbij is dat zonder voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Gebruik van gegevens bij het vrijwillig delen van jouw gegevens

Als je gebruik maakt van onze diensten hebben we een aantal gegevens van je nodig. Naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer worden gebruikt om contact met je te hebben om bijvoorbeeld afspraken met je te kunnen maken en informatie te kunnen uitwisselen en ook om een factuur te kunnen sturen aan de instantie die voor jouw financiële zaken verantwoordelijk is en die voldoet aan de eisen die de belastingdienst daaraan stelt.

Er worden ook rapportages gemaakt van de voortgang van jouw traject. Die gegevens hebben we nodig om ons te verantwoorden aan degene die met jouw de doelstelling bepaalt en vastlegt en ons op basis daarvan vergoed voor de diensten. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Gebruik van gegevens bij het bezoeken van 2deplan.nl

Als je de websites bezoekt, worden automatisch enkele technische gegevens verstrekt door jouw computer en apparatuur, zoals het IP-adres, besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt. Dit zijn cookies. Je kan jouw browser zó instellen dat deze geen cookies accepteert. Hiervoor verwijzen wij je naar het help-menu van je browser. Atelier ‘t 2de Plan houdt verder geen statistieken bij over welke pagina’s bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites en affiliate links

Op 2deplan.nl vermelden we soms ook links naar andere websites die interessant en nuttig voor jou zijn, maar geen eigendom zijn van of beheerd worden door Atelier ‘t 2de Plan. We attenderen je er graag op dat als je de websites bezoekt, de privacyverklaring en gebruikersvoorwaarden van de betreffende organisaties gelden.

Social media gebruik

Atelier ‘t 2de Plan maakt gebruik van diverse social media kanalen om handige informatie en tips, diensten en activiteiten onder de aandacht te brengen en in contact te komen met geïnteresseerden. Door te klikken op de social media buttons op de websites, kan het zijn dat je met jouw social media account wordt verbonden aan onze website en dat dit zowel op onze website als op jouw social media account zichtbaar is en gedeeld wordt met jouw netwerk. Ook kan het zijn dat andere gebruikers van social media, jouw reactie of bericht zien en delen met hun netwerk.

Vragen of bezwaar mbt privacy

Vragen over of bezwaar tegen het verwerken van je gegevens of andere zaken in de privacyverklaring? Neem dan contact op via  info@2deplan.nl. Atelier ‘t 2de Plan behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen. De huidige verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 november 2018.